Lịch thi đấu bóng đá – Vô địch học sinh năm học 2012-13


https://thethaoq2.files.wordpress.com/2012/10/vdhs-bongdamini-thcs.pdf

https://thethaoq2.files.wordpress.com/2012/10/vdhs-bongdamini-th.pdf

 

Advertisements

Điều lệ giải Vô địch học sinh quận 2 – năm học 2012-2013


ĐIỀU LỆ

VÔ ĐỊCH THỂ THAO HỌC SINH QUẬN 2 NĂM HỌC 2012-2013

 

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1/ Mục đích:

– Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước chuyển mạnh mẽ về Thể dục Thể thao đến năm 2020.

– Thực hiện chiến lược phát triển Thể dục Thể thao Việt Nam đến năm 2020 theo quyết định số 2198/QĐ-TTg ngảy 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

– Thực hiện liên tịch của hai ngành Thể dục Thể thao và Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục thể chất trong các trường học quận 2.

– Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao, góp phần phát triển giáo dục thể chất cho học sinh trong các trường học.

– Phát hiện và tuyển chọn những học sinh tài năng thể thao, bổ sung cho lực lượng vận động viên năng khiếu quận 2 tham dự các giải thể thao cấp thành phố.

2/ Yêu cầu:

– Các phòng, ban, đơn vị thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao và Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường phải quán triệt tinh thần Hội thao Vô địch học sinh đến toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên và học sinh, nhằm tiến hành tổ chức cấp cơ sở và tham dự Giải Vô địch Thể thao học sinh (VĐTTHS) quận 2 năm học 2012-2013 theo nội dung quy định của điều lệ này với phương châm: Vận động đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe để đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện cho học sinh.

– Các trường học phải tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí và sắp xếp thời gian để các em học sinh tham gia việc học tập, rèn luyện các môn thể thao ngoại khóa và thi đấu HKPĐ các cấp.

– Hội thao Vô địch học sinh cấp cơ sở và cấp quận phải được tổ chức an toàn tiết kiệm và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/CP của Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động TDTT và Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

File đính kèm:

https://thethaoq2.files.wordpress.com/2012/10/dl-cac-mon-vc491hs-quan-2-2012-2013.pdf

https://thethaoq2.files.wordpress.com/2012/10/dl-chung-vc491hs-q2-2012-2013.pdf