Bộ sưu tập

Kế hoạch và điều lệ hoạt động “Mừng Xuân, mừng Đảng” năm 2014


 

mdmx
Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 30/9/2013 của Ủy ban nhân dân quận 2 về tổ chức các hoạt động “Mừng Xuân mừng Đảng” năm 2014, Trung tâm Thể dục Thể thao quận 2 xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao “Mừng Xuân mừng Đảng” gồm nhiều nội dung như biểu diễn võ thuật, Lân Rồng, 02 sân chơi (Đẩy gậy và Cờ tướng) và 12 giải đấu.  Cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

ĐIỀU LỆ HỘI THAO MỪNG XUÂN MỪNG ĐẢNG

ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ MINI VÔ ĐỊCH QUẬN 2 “MỪNG XUÂN MỪNG ĐẢNG”

Advertisements