Bộ sưu tập

Kế hoạch tập huấn CB phụ trách TDTT tại cơ sở


Trích

KẾ HOẠCH

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách

Thể dục thể thao tại cơ sở – năm 2013

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 1. Đối tượng tham dự:
– Cán bộ phụ trách văn hóa – thể thao tại 08 phường;
– Cán bộ phụ trách Thể dục thể thao tại các cơ quan, đơn vị đăng ký Đơn vị thể thao tiên tiến cấp thành phố.

2. Thời gian, địa điểm:
– Thời gian: 4 buổi ngày 21 và 22/12/2013.
– Địa điểm:  Trung tâm TDTT Quận 2 (số 8 đường Thảo Điền, quận 2).
– Thời gian học: sáng từ 8g00 đến 11g30 ; chiều từ 11g00 đến 16g30.

3. Nội dung tập huấn:
– Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về Thể dục thể thao;
– Một số văn bản quy phạm pháp luật cần biết về hoạt động Thể dục thể thao cơ sở.
– Lao động của cán bộ phụ trách Thể dục thể thao cơ sở.
– Phương pháp, kinh nghiệm tổ chức, xây dựng phong trào Thể dục thể thao.
– Kỹ năng tổ chức, điều hành một giải đấu phong trào.

Ban tổ chức lớp sẽ cung cấp tài liệu, biểu mẫu phục vụ công tác xây dựng phong trào và tổ chức hoạt động tại cơ sở cho các học viên; Đồng thời, sẽ tư vấn, định hướng, hỗ trợ đơn vị xây dựng phong trào theo đặc thù của từng phường, cơ quan, đơn vị.

4. Thời hạn đăng ký:
Hạn chót: ngày 17/12/2013.

 

Advertisements