KẾT QUẢ Giải Cờ tướng truyền thống Q2 – CÚP ĐỘC LẬP năm 2013


KẾT QUẢ
Giải Cờ tướng truyền thống Quận 2 năm 2013
“CÚP ĐỘC LẬP – NĂM 2013”

cup doc lap-1024

KQ cup Doc lap

1024-10 giai

1024-3 hang dau

Advertisements