Bộ sưu tập

Kết quả xếp hạng thành tích ĐH TDTT quận 2 lần IV năm 2013 (tạm tính)


Tính đến 20/8/2013, kết quả thành tích của các đơn vị như sau:

KQ DHTDTT lan IV-thăng8-2013

Advertisements