Giải quần vợt truyền thống lần thứ I – năm 2013


Bangn_QV

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỉ, công chức, viên chức quận 2 có sân chơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thi đấu thể thao bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, từ đó góp phần nâng cao sức khỏe để học tập, làm việc với hiệu suất cao hơn; đồng thời thiết thực thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Ủy ban nhân dân quận 2 tổ chức GIẢI QUẦN VỢT TRUYỀN THỐNG lần thứ I năm 2013.

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang công tác tại các đơn vị thuộc Quận và phường trên địa bàn quận 2.

II. NỘI DUNG, THỂ THỨC THI ĐẤU, LUẬT THI ĐẤU:

1. Nội dung:

+ Đôi Nam: Chia hai lứa tuổi:

  • Tổng số tuổi VĐV từ 80 tuổi trở lên;
  • Tổng số tuổi VĐV dưới 80 tuổi.

+ Đôi Nữ.

+ Đôi Nam – Nữ.

IV. HẠN CHÓT, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ VÀ BỐC THĂM:

1. Hạn chót đăng ký: Từ ngày 01/8 đến 11g00 ngày 14/8/2013.

2. Địa điểm đăng ký: Trung tâm Thể dục Thể Thao Quận 2.

(Ông Lê Quang Định, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, ĐTDĐ: 098.99.66.379, Email: Thethaoq2@gmail.com)

3. Ngày bốc thăm chia bảng:  08 giờ 00 ngày 16/8/2013 tại Trung tâm Thương mại – Thể thao giải trí Sài Gòn 5.

Đơn vị nào không tham dự bốc thăm xem như không tham dự.

V. GIẢI THƯỞNG:

Ban Tổ chức trao thưởng cho mỗi nội dung như sau:

  • 01 giải Nhất:       Cúp và 1.000.000đ
  • 01 giải Nhì          :         Cúp và   800.000đ
  • 02 giải Ba  :         Cúp và   600.000đ

================================================================================

chi tiết xem tai ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT TRUYỀN THỐNG QUẬN 2 LẦN I NĂM 2013

Advertisements