Bộ sưu tập

HT kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn 2013 – Thư mời bốc thăm


BAN TỔ CHỨC HỘI THAO KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN NĂM 2013

Kính mời đại diện các đơn vị tham gia giải

Tham dự cuộc họp bốc thăm thi đấu nội dung

TẤT CẢ 06 NỘI DUNG THI ĐẤU

Vào lúc  9 giờ 00 ngày 24/7/2013 tại Văn phòng Liên Đoàn Lao Động quận 2

Địa chỉ: số 63 đường 5, phường Cát Lái, quận 2.


Trân trọng.

TB:

– Các đơn vị tham dự giải vui lòng gửi mail DS VĐV trước để BTC tổng hợp, chuẩn bị.
Bản chính (có đóng dấu) NỘP vào ngày họp bốc thăm.
Mẫu dăng ký:
Xin cảm ơn.
Advertisements