Bộ sưu tập

CLB Cờ Q2 – một số hoạt động mới


Từ tháng 6 năm 2013, hoạt động kỳ đài của CLB Cờ quận 2 có thay đổi hấp dẫn sau:
1. Tăng số ngày đấu kỳ đài:
Tổ chức 2 ngày thi đấu kỳ đài / tháng vào:
– chủ nhật tuần thứ 2 (2 trận).
– Chủ nhật cuối tháng.

800-DSCN0461

2. Tăng mức thưởng:
Mỗi kỳ thủ khi tham gia công đài, sẽ đóng lệ phí là 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng). Nếu thắng ván cờ chậm (60 phút cho mỗi bên) sẽ được thưởng 200.000 đ. Trường hợp hòa, 2 bên sẽ bốc thăm để xác định bên đi tiên trong ván cờ nhanh (6 phút bên tiên, 5 phút bên hậu). Nếu kỳ thủ công đài thắng sẽ được thưởng 150.000 đ.

DSCN0228'-

3. Thêm hoạt động mới: Thi đấu đồng loạt cùng Quốc tế Đại sư
Hoạt động này được tổ chức vào chủ nhật cuối tháng. Khách mời là kỳ thủ đạt Quốc tế đại sư thi đấu đồng loạt với 5 kỳ thủ. Người tham gia hoạt động này đóng lệ phí là 20.000đ. Nếu thắng, kỳ thủ được thưởng 100.000 đồng.

800-DSCN8183

Advertisements