Bộ sưu tập

Kỳ đài quận 2 – lần 3: 8g30 ngày 26/5/2013


clb co - 1000

Kỳ đài lần 3 của quận 2 sẽ được tổ chức tại CLB Cờ quận 2 lúc 8g30 ngày 26/5/2013.

Người thủ đài: anh PHẠM XUÂN ĐÀI – Thành viên CLB Cờ Q2
Người công đài: anh HUỲNH VĂN TẺO (Tẻo Nhà Bè) – Hạng 7 giải cờ tướng NVH Thanh niên năm 2013.
Người công đài kế tiếp: anh NGUYỄN CHÍ TÂM
Người bình cờ: chú TRƯƠNG THANH BÌNH

CLB cờ quận 2 thân mời bà con, cô bác yêu thích cờ tướng cùng tham dự.

Nguồn: Clbcoq2.com

Advertisements