Bộ sưu tập

Thông báo thay đổi lịch ĐH TDTT Q2 – lần IV


Theo lịch tổ chức hoạt động Đại hội TDTT lần IV thì ngày bốc thăm cho 3 môn Việt dã, cờ tướng, bóng đá là 29/3 và lễ khai mạc ĐH TDTT là 31/3/2013.

Nay TT thể dục thể thao quận 2 thông báo điều chỉnh một số nội dung như sau:
1. Ngày họp lãnh đội và bốc thăm môn Việt dã: 8g00 ngày 25/3/2013, tại Quận Đoàn 2 (Nhà thiếu nhi Q2).
2. Ngày Khai mạc ĐH TDTT: 30/3/2013.
3. Ngày thi đấu môn Việt dã: 30/3/2013. Lưu ý: Nội dung thi đấu Việt dã của Hội thao tháng thanh niên sẽ hợp nhất với nội dung Việt dã ĐH TDTT.

Các nội dung khác không thay đổi:
Bốc thăm bóng đá + cờ tướng: 29/3/2013.
Thi đấu cờ tướng ngày 31/3/2013.

Advertisements