Bộ sưu tập

Bộ biểu mẫu phục vụ tổ chức, tham gia ĐH TDTT lần IV


Nhàm giúp các đơn vị thuận tiện trong việc tổ chức các giải đấu tại đơn vị cũng như thống nhất các biểu mẫu khi tham gia thi đấu cấp Quận, Phòng nghiệp vụ cung cấp BỘ BIỂU MẪU HỒ SƠ TỔ CHỨC, THAM GIA THI ĐẤU.

Advertisements