Bộ biểu mẫu phục vụ tổ chức, tham gia ĐH TDTT lần IV


Nhàm giúp các đơn vị thuận tiện trong việc tổ chức các giải đấu tại đơn vị cũng như thống nhất các biểu mẫu khi tham gia thi đấu cấp Quận, Phòng nghiệp vụ cung cấp BỘ BIỂU MẪU HỒ SƠ TỔ CHỨC, THAM GIA THI ĐẤU.

Advertisements

Thông báo thay đổi lịch ĐH TDTT Q2 – lần IV


Theo lịch tổ chức hoạt động Đại hội TDTT lần IV thì ngày bốc thăm cho 3 môn Việt dã, cờ tướng, bóng đá là 29/3 và lễ khai mạc ĐH TDTT là 31/3/2013.

Nay TT thể dục thể thao quận 2 thông báo điều chỉnh một số nội dung như sau:
1. Ngày họp lãnh đội và bốc thăm môn Việt dã: 8g00 ngày 25/3/2013, tại Quận Đoàn 2 (Nhà thiếu nhi Q2).
2. Ngày Khai mạc ĐH TDTT: 30/3/2013.
3. Ngày thi đấu môn Việt dã: 30/3/2013. Lưu ý: Nội dung thi đấu Việt dã của Hội thao tháng thanh niên sẽ hợp nhất với nội dung Việt dã ĐH TDTT.

Các nội dung khác không thay đổi:
Bốc thăm bóng đá + cờ tướng: 29/3/2013.
Thi đấu cờ tướng ngày 31/3/2013.