Bộ sưu tập

Luật Kéo co quốc tế


Kéo co là môn thể thao thường được tổ chức trong cac hoạt động hội thao ở câp độ phong trào. Nhằm giúp các vận động viên và nhân dân quận 2 hiểu rõ hơn về môn thể thao này, thethaoq2 giới thiệu Luật thi đấu của Liên đoàn kéo co quốc tế (viết tắt là TWIF).

Click để tài về (pdf) => Luat keo co Quoc te

Nguồn: http://www.binhthuansports.vn

Advertisements