Mời gửi tin, bài về hoạt động thể dục thể thao tại cơ sở


Nhằm nâng chất của trang thông tin Thethaoq2, Ban biên tập rất mong được tiếp những bài viết, hình ảnh về hoạt động thể dục thể thao tại cơ sở. Chúng tôi sẽ biên tập và đăng trên trang thông tin ThethaoQ2, đồng thời gửi bài viết đăng trên báo Thể thao thành phố Hồ Chi Minh (trực thuộc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch) với tên của bạn.

Rất mong tiếp nhận nhiều thông tin bổ ich, góp phần tô điểm bức tranh phong trào thể thao  của cơ sở.

tinThehthao

Advertisements